Heittola, Sanna

syntynyt ja kasvanut Kauhajoella.

”Poliisista päivää, från polisen god dag”. Språkliga yrkespraktiker vid de tvåspråkiga polisinrättningarna i Finland. Acta Wasaensia 392. Vaasan yliopisto. University of Vaasa. 2017. 360 s.

Palaa takaisin