Jaatinen, Jaana Marjatta

valtiot. toht.
s. Kauhajoella 1962

Jaana Jaatinen – Olavi Kaukonen – Leena Warsell – Matti Halmeaho – Raija Ahtola, Huumeet ja kouluyhteisö. Konstruktionistinen tapaustutkimus. Stakes. Tutkimuksia 91. ISBN 951-33-0553-8. Helsinki 1998, 189 s.

Terapeuttinen keskustelutodellisuus. Diskurssianalyyttinen tutkimus alkoholiongelmien sosiaaliterapeuttisesta hoidosta.
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Tutkimuksia 72. Helsinki 1996, 276.

Viattomuuden tarinoita. Nuoret päihdekulttuurinsa kuvaajina. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Raportteja 251. ISBN 951-33-0977-0. Helsinki 2000, Stakes, 154 s.

Palaa takaisin