Johdanto

Tämä pyrkii olemaan luettelo sellaisista kirjoista ja muista julkaisuista, joiden kirjoittajana, toimittajana, kääntäjänä tai muunlaisena tekijänä on joku kauhajokiseksi katsottava henkilö.

Kauhajoella syntyneiltä henkilöiltä on otettu mukaan koko tuotanto, samoin sellaisilta muualla syntyneiltä, jotka ovat asuneet Kauhajoella vähintään noin kymmenen vuotta.

Muualla syntyneiltä ja lyhyemmän ajan asuneilta on otettu mukaan sellaiset teokset, jotka asianomainen on kirjoittanut Kauhajoella asuessaan.

Kustakin kirjantekijästä on mainittu henkilötietoja sen verran, että selviää, millä perusteella häntä on pidetty kauhajokisena. Teokset, joilla on useampia tekijöitä, on otettu mukaan siinä tapauksessa, että jollakin kauhajokisella on siinä huomattava osuus. Julkaisun laajuudelle ei ole asetettu vähimmäisvaatimusta, joten pienetkin erillisinä painotuotteina ilmestyneet julkaisut on otettu mukaan. Monisteista ja eripainoksista on otettu mukaan sellaiset, jotka ovat olleet yleisesti myytävänä.

Aikakautisia julkaisuja kuten lehtiä, tai liike- ja oppilaitosten vuosikertomuksia ei ole otettu mukaan.

Useampana painoksena ilmestyneistä teoksista on täydelliset tiedot annettu yleensä vain ensimmäisestä painoksesta, muista on mainittu vain ilmestymisvuodet.

Henkilöt, joiden sukunimi on muuttunut, on sijoitettu sen nimen kohdalle, jolla hän on julkaissut suurimman osan tuotannostaan. Muista nimistä samoin kuin salanimistä on tehty viittaukset tähän. Ainakin milloin hän on julkaissut teoksia eri nimillä, on pyritty ilmoittamaan myös nimenmuutoksen ajankohta. Milloin henkilö käyttää muuta etunimeä kuin ensimmäistä, on käyttönimen edessä tähti.

Huittinen 25.4.1997
Keijo Jaakola