Mäensivu, Vesa Petteri

tutkija, valtiotiet. maist. s. Kauhajoella 1971. 

Ikääntyvien viestintävalmiudet ja digitaalinen epätasa-arvo. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 71. ISBN 951–669–610–4. Helsinki 2002, Kansaneläkelaitos, 191 s.

Palvelusrakenne ja hoidontarve. Vertaileva tutkimus vanhustenhuollosta 15 maaseutukunnasta. Turun yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Sarja A 11. ISBN 951–29–1759–9. Turku 2000, 201 s. 

Jarmo Marski – Vesa Mäensivu: Hyvinvoinnin muutossuuntia 1998. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 30. ISBN 951–669–463–2. Helsinki 1998, Kansaneläkelaitos, tutkim.- ja kehitysyksikkö, 116 s.