Mäki-Rahkola, Marita Anneli

psykologi, yht.kuntatiet. maist. s. Vaasassa 1947, asunut Kauhajoella 1974

Asenteiden kehittyminen koulunkäyntiin ja eräisiin jaksollisesti luettuihin oppiaineisiin – – Hankasalmen kokeiluperuskoulun yläasteella. Kasvatustiet.tutkimuslait.julkaisuja 166. ISBN 951-677-077-0. Jyväskylä 1972, 47 s.

Asenteista ja asennemuutoksista lukuvuoden aikana osittaista periodijärjestelmää toteuttaneessa kokeiluperuskoulussa. Kasvatustiet.tutkimuslait. julkaisuja 200. ISBN 951-677-159-9. Jyväskylä 1973, 33 s.

Koulumotivaatiossa tapahtuvista muutoksista kahden periodin aikana. Periodilukuprojekti. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 189. ISBN 951-677-136-X. Jyväskylä 1973, 19 s.

Oppilaiden koulumotivaatiossa tapahtuvista muutoksista lukuvuoden aikana. Kasvatustieteiden tutkimuslait. julkaisuja 199. ISBN 951-677-158-0. Jyväskylä 1973, 28 s.

Erkki Kangasniemi – Marita Mäki-Rahkola: Peruskoulun ala-asteen oppilasarvostelusta. Kasvatustieteiden tutkimuslait. julkaisuja 251. ISBN 951-677-438-5. Jyväskylä 1975, 72 s.

Palaa takaisin