Ottelin, Karl Eino

lääninsihteeri, laamanni s. Kauhajoella 29.8.1865, k. Vaasassa 10.6.1930.   

De väsentligaste af utsökningslagens stadganden jämte dertill hörande författningar så vidt angå kronolänsmannens tjänsteåligganden. Vaasa 1897, tekijä, 101 s.   

Suomen lääninvirkamiehistön matrikkeli – Finlands landsstatsmatrikel. Vaasa 1909, tekijä, 162 s.   

Ulosottolain ja siihen kuuluvain asetusten pääasiallisimmat määräykset mikäli ne koskevat nimismiesten virkatehtäviä. Kuopio 1897, O. W. Backman,119 s. 

Palaa takaisin