Paarlahti (-1957 Virtanen), Kimmo Kullervo

maat. ja metsät. lis. s. Kauhajoella 30.8.1930, k. Helsingissä 10.8.1988.  

Kimmo Paarlahti ja Unto Vartiovaara: Havaintoja luonnontilaisten ja metsäojitettujen soiden pieneliöstöstä. Metsäntutkimuslait. julkaisuja 50,4. Helsinki 1958, 38 s.   

(toim.) Jaakkoinsuon koeojitusalue 75 vuotta. Metsäntutkimuslait. tied.antoja 156. ISBN 951-440-0952-5. Parkano 1984, 68 s.  

Olavi Huikari – Kimmo Paarlahti: Kivisuon metsänlannoituskokeet. Kenttäopas. Helsinki 1966, metsähallitus ja metsäntutkimuslait., 43 s. Uusi p. 1973.   

Kimmo Paarlahti ja Kalevi Karsisto: Koetuloksia kaliummetafosfaatin, raakafosfaatin, hienofosfaatin ja superfosfaatin käyttökelpoisuudesta suometsien lannoitukseen. Folia Forestalia 55. Helsinki 1969, 17 s.   

Lannoitusajankohdan vaikutus rämemännikön kasvureaktioihin. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 63,4. Helsinki 1967, 20 s.   

Kimmo Paarlahti ja Pauli Hanioja: Methodological studies on the colony counts of soil microbes. Metsäntutkimuslait. julkaisuja 55,29. Helsinki 1962, 7 s.   

Kimmo Paarlahti – Antti Reinikainen – Heikki Veijalainen: Nutrition diagnosis of scots pine stands by needle and peat analysis. Metsäntutkimuslait. julkaisuja 74, 5. Helsinki 1971, 58 s.   

Ojituksen aiheuttamista muutoksista puiden kasvutekijöissä eräillä suotyypeillä. 1959.  

Olavi Huikari – Kimmo Paarlahti, Results of field experiments on the ecology of pine, spruce and birch. Metsäntutkimuslait. julkaisuja 64,1. Helsinki 1967, 135 s.   

Olavi Huikari – Kimmo Paarlahti – Eero Paavilainen – Heikki Raveala: Sarkaleveyden ja ojasyvyyden vaikutuksesta suon vesitalouteen ja valuntaan. Metsäntutkimuslait. julkaisuja 61,8. Helsinki 1967.  

Satu Huttunen – Kimmo Paarlahti, Ilman epäpuhtauksien vaikutuksesta metsän kasvuun. IVO-ympäristötutkimukset YMP-82-7. ISSN 0359-7113. Helsinki 1982, Imatran Voima Oy, 42 s. Uusi p. 1983.   

W. Jensen – N.-E. Virkola – O. Huikari – K. Paarlahti, Wood grown in fertilized forests as a raw material for pulp manufacture. Teollisuuden keskuslaboratorion tiedonantoja 330. Helsinki 1964, 10 s.  

Palaa takaisin