Panula, Juha Samuli

kauppat.toht. s. Kauhajoella 1954.  

Hämärän taakse. Marketologian minuutta etsimässä. ISBN 951-796-203-7. Vantaa 2000, Atena, 340 s.  

Katsojien suhtautuminen televisiomainontaan. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, 1988,6. ISBN 951-738-498-X. Helsinki 1988, 157 s.  

Kommunikaatiosuhde ja muuttuva televisioympäristö. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja D, 2:1986. ISBN 951-738-246-4. Helsinki 1986, 229 s.  

Moraalin ja talouden risteyksessä. Empiirinen tutkimus moraalia ja taloutta koskevien käsitysten eriytyneisyydestä. Turun kauppak.koul. julkais. Sarja A-10:1999. ISBN 951-738-980-9. Turku 1999, 402 s.  

Nelikulmaisen ympyrän arvoitus. Markkinointietiikka. Suomalaisten kuluttajien käsityksiä markkinoinn. eettisyydestä. Turun kauppak.koul. julkais. Sarja A 10:2000. ISBN 951-564-007-5. Turku 2000, 270 s.  

Talous, moraali, markkinointi. Tulkintoja ”markkinoinnin etiikka kannattaa” -myyntiargumentista. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Keskustelua ja raportteja, sarja KR-5:1995. ISBN 951-738-687-7. Kaarina 1995, 71 s.  

Televisiokatselun suuntautuneisuus ja muuttuva televisioympäristö. Aikuisyleisön tv-suuntautuneisuuden rakenne ja siinä… Turun kauppakorkeakoulunjulkaisuja. Sarja A, 1993,6. ISBN 951-738-604-4. Kaarina 1993, 219 s.  

Televisionkatselun suuntautuneisuudessa ilmenevät arvostusvaikutukset televisioympäristön murrosvaiheessa 1984–1987. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, 1993,8. ISBN 951-738-616-8. Kaarina 1993, 75 s.  

Vaikutus, käyttötarkoitus ja merkitys joukkoviestintätutkimuksessa. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, 1988, 3. ISBN 951-738-485-8. Helsinki 1988, 147 s.  

Vaikutussuhde, käyttösuhde, merkityssuhde. Näkökulmia todellisuuden, joukkoviestinnän ja yleisön väliseen suhteeseen. ISBN 951-796-089-1. Jyväskylä 1997, Atena, 357 s.  

Palaa takaisin