Ranta-Knuuttila, Jaakko Johannes

valtiot.toht., dosentti s. Kauhajoella 30.9.1926, k. Helsingissä 6.2.2002.

Amputoitu sotavammainen. Tutkimus Suomen sotien 1939-1945 amputoitujen ammatillisesta kuntouttamisesta. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkim. 9. Porvoo 1962, WSOY, 395 s.

Kaunialan toverikunta ry. 1947-1997. Tarmoa, elämänuskoa ja yhteisvastuuta. ISBN 952-90-9632-1. Helsinki 1998, Kaunialan toverikunta, 101 s.

Sodan aivovammaiset. Sotainvalidien veljesliiton aivoinvalidit ry. 1941-1991. ISBN 952-90-3828-3. Helsinki 1992, 336 s.

Sotainvalidien veljesliiton Kaunialan sotavammasairaala 1946-1996. ISBN 952-90-8569-9. Helsinki 1997, 175 s.

Sotavammaisten huolto Suomessa. Porvoo 1967, WSOY, 408 s.

The amputee veteran. Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan laitos Eripainossarja B 10. Porvoo 1962, 11 s.

(toim. muiden kanssa) Yhteiskuntatieteiden käsikirja I-II. Helsinki1963-1964, Otava, 1051 s.

Palaa takaisin