Ranta, Raimo Johannes

fil.toht., prof. s. Kauhajoella 1942.

Maija-Liisa Heikinmäki – Reino Kallio – Eero Kojonen – Raimo Ranta: Etelä-Pohjanmaan historia V. Autonomian kausi 1809-1917. ISBN 951-95995-6-8. Vaasa 1988, Etelä-Pohj.maan maak.l., 966 s.

Kaupan ja Karjalan puolesta 1900-luvun alkukymmeninä. Omakustanne. ISBN 951-97666-1-8. Tampere 1997, 175 s.

Päivö Tommila – Raimo Ranta (toim.): Kaupunkihistoria ja sen tutkimus. Turun yliopisto. Suomen historian laitos. Monistesarja 8. Turku 1972, 200 s.

Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811. Toinen nide. ISBN 951-9428-03-8. Lappeenranta 1978, 546 s.

Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811. Kolmas nide. ISBN 951-9428-11-9. Lappeenranta 1980, 323 s.

Pohjanmaan maaseudun käsityöläiset vuosina 1721-1809 I. Käsityöläiseksi pääsy ja käsityöläisten lukumäärä. Historiallisia tutkimuksia 108. ISBN 951-9254-19-6. Forssa 1978, 312 s.

Päntäneen Osuuskauppa 1906-1966. Seinäjoki 1966, 121 s.

Rochdalen osuuskauppaperiaatteet Suomen osuuskauppaliikkeessä vuoteen 1916. Turun yliopiston Suomen historian laitoksen eripainossarja VIII. Turku 1970, 80 s.

C. J. Gardberg – Raimo Ranta – Oscar Nikula – Henrik Lilius: Suomen kaupunkilaitoksen historia 1. ISBN 951-759-182-9. Vantaa 1981, Suomen kaupunkiliitto, 393 s.

Turun kaupungin historia 1600–1721. Ensimmäinen nide. ISBN 951-95081-7-1. Turku 1975, 529 s.

Turun kaupungin historia 1600–1721. Toinen nide. ISBN 951-95081-7-1Turku 1975, 370 s.

Vanhan Suomen talouselämä 1921–1743. 1-2. Historiallisia tutkimuksia 130. ISBN 951-9254-70-6. Jyväskylä 1986, Suomen Hist.Seura, yht. 749 s.

(toim.) Vapaudenajasta sortokauteen. Turun yliopistossa kevätlukuk. 1970 pidetyn historianopettajien jatkokoulutuskurssin esitelmät. Turun yliopiston Suomen hist. laitos. Monistesarja A, käsikirjoja V. Turku 1970, 144 s.

Viipurin komendanttikunta 1710-1721. Valtaus, hallinto ja oikeuden-hoito. Historiallisia tutkimuksia 141. ISBN 951-9254-96-X. Jyväskylä 1987, Suomen historiallinen seura, 479 s.

Anja Sarvas – Raimo Ranta: Teuvan historia vuoteen 1795. ISBN 951-97123-0-5. Vaasa 1994, Teuvan kunta ja seurak., 620 s.

Vienan Karjalaisten Liitosta Karjalan Sivistysseuraksi v. 1906-1922. ISBN 951-97666-0-X. Omakustanne. Tampere 1997, 229 s.

Vienasta Suomeen. Sofronoff-suvun vaiheita 1920-luvulle. Sukukirja 1. Tampere 1995, 137 s.

Åbo stads historia 1600-1721. Första bandet. Övers. Ole Torvalds. ISBN 951-95082-0-1. Turku 1977, 519 s.

Åbo stads historia 1600-1721. Andra bandet. ISBN 951-95082-2-8. Turku 1977, 370 s.

Palaa takaisin