Saarikoski, Vesa

 valtiot. toht., dos. s. Kauhajoella 1964.  

(toim.) And never shall they meet? European space and though between East and West = Raja railona aukeaa. Univ. of Turku. Dep. of Political history. Public. 6. ISBN 951-29-0993-6. Turku 1997, 259 s.  

(toim.) Balkan 2000. Näkökulmia ja taustoja Kaakkois-Euroopan nykytilanteelle. Turun yliopiston poliittisen historian tutkimuksia 17. ISBN 951-29-1414-X. Turku 1999, 185 s.  

Elon mainingit. Jääkärikenraali Aarne Sihvo 1889-1963. ISBN 951-0-23048-0. Porvoo 1998, WSOY, 476 s. 

(toim.) Finland 1986. Books and publications in politics. University of Turku. Political history. A 22. Turku 1987, 27 s.  

Keskustajääkäri Aarne Sihvo. Näkökulma aseellisen voiman ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen itsenäistymisen murroksesta paasikiviläiseen toiseen tasavaltaan. Bibliotheca historica 25. ISBN 951-710-066-3. Suomen historiall. seura, Helsinki 1997, 421 s.  

Murros. Väli-Eurooppa 1989–1991. Turun yliopisto. Poliittinen historia. Julkaisuja 32. ISBN 951-880-649-7. Turku 1991, 209 s.  Mäntsälän kapina eräiden aikalaisten muistelmissa. Turun yliopisto. Poliittinen historia. Julk. 2. ISBN 951-642-754-5. Turku 1986, 31 s.  

(toim.) Ten years after. In the wake of the Eastern. Turun yliopiston poliittisen historian tutkim. 24. ISBN 951-29-2325-4. Turku 2002, Turun yliopiston kirjakauppa, 98 s.  

Palaa takaisin