Sihto, Matti Arvo Rafael

dipl.ins., erikoistutkija s. Kauhajoella 1949.  

(muiden kanssa) CDC CYBER 170 Fortran-ohjelmien mutkikkuusmittaus-ohjelmiston (Complex) käytön opas. VTT. ATK-palvelutoimisto. Raportti no 76. Espoo 1980, 36 s.   

Sven Kallin – Olavi Kamppari – Matti Sihto: Fortran. ISBN 91-44-09381-0. Lund 1974, Studentlitteratur – OtaDATA, 173 s.  

Fortran-ohjelmien koon, mutkikkuuden ja rakenteisuuden mittaaminen. VTT. ATK-palv.toim.. Rap. no 75. Espoo 1980, 45 s.   

Jorma Virtamo – Matti Sihto: Lähialueen EMP. Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta. Raporttisarja A 5. ISBN 951-25-0004-3. Helsinki 1973, 33 s.  

Pirjo Liinamo – Matti Sihto: Fortran-ohjelmien valmistaminen ja apuvälineiden käyttö VTT:n CYBER 170 -tietokoneella. VTT. ATK-palvelutoimisto. Raportti no 74. Espoo 1981, 72 s.   

Pirjo Liinamo – Matti Sihto: Ohjelmanvalmistuksen automaattiset apuvälineet. VTT. ATK- palvelutoimisto. Raportti no 73. Espoo 1980, 38 s.   

Kristiina Soini – Matti Sihto: Suurten Fortran-ohjelmien ylläpito ja virheenetsintä VTT:n Cyber 170 – tietokoneella. VTT. Tiedotteita 313. ISBN 951-38-2003-3. Espoo 1984, 46 s.   

Matti Sihto – Heikki Arppe, Kari Kovanen, Merja Nousiainen ja Timo Makkonen: Unix-järjestelmät 1986. ISBN 951-860-487-8. Helsinki 1987, Valtiovarainministeriö ja Valtion painatuskeskus, 128 s. 

Kari Känsälä – Matti Sihto – Pekka Kemppainen – Seppo Kuikka – Juhani Ahvenainen: Yrityksen ohjelmistotuotannon analysointi. VTT. Tiedotteita 256. ISBN 951-38-1871-3. Espoo 1983, 51 s.    

Palaa takaisin