Turja (1983- Tauriainen), Leena Mirjami

fil.maist. s. Kauhajoella 1954.

(suom. I. Tikkasen ja R. Pirttimaan kanssa): Affektiivisen kommunikaation arviointimenetelmä AKA. Kommunikaatio ennen puhekieltä. ISBN 951-34-0077-8. Jyväskylä 1993, Kasvatustiet. tutk.laitos, 14 s.

Eeva Huttunen – Leena Turja: Avoin päiväkoti osana varhaiskasvatusta. Toimintakokeiden kehittely ja tuloksellisuus. Joensuun korkeakoulu. Kasvat. tiet.osaston selost. ja tied. 33. ISBN 951-696-377-3. Joensuu 1982, 69 s.

Kohti yhteistä laatua. Henkilökunnan, vanhempien ja lasten laatukäsitykset päiväkodin integroidussa erityisryhmässä. Jyväskylä studies in education, psychology and soc. res. 165. ISBN 951-39-0727-9. Jyväskylä 2000, 256 s.

Eeva Hujala-Huttunen – Leena Tauriainen: Laadun arviointi varhaiskasvatuksessa. ISBN 951-42-4230-0. Oulu 1995, Oulun yliopisto, kasvatustiet. tdk., varhaiskasvatuskeskus, 37 s.

Lapsi, perhe ja palvelut. Psyykkisessä kehityksessään viivästyneen lapsen varh.vuosien kehityks. tukeminen. Jyväskylän yliop. täyd.koul

Palaa takaisin