Varkki, Alfred

rehtori, fil. maist. s. Inkerissä 1937, asui Kauhajoella nuoruutensa. 

Satu Heinimaa – Tauno Ulvinen – Alfred Varkki: Kainuun silmälläpidettävät putkilokasvit. Oukamus 2. ISBN 951-42-4133-9. Oulu 1994, Oulun yliopiston kasvimuseo, 141 s.   

Kauhajoen putkilokasvisto. Oulu 1985, tekijä, 93 s.   

E. Spring – A. Varkki, Proton and radiative widths in mass region 22 > A > 35. Soc. scient. Fenn. Comm. phys-math. XXIX, 7, Helsinki 1964, 12 s.   

 

Palaa takaisin