Vesala, Kari Mikko

valtiotiet. toht., dos. s. Kauhajoella 1957.   

Bateson´s theory of learning and the context of small business enterpreneurship. Univ. of Helsinki. Dep. of social psych. Working papers 1995, 1. ISBN 951-45-7258-0. Helsinki 1995, 44 s.  

(muid. kanssa) Enemmän hinnan kuin luonnon armoilla. Ammattikalastajatutkimuksen kvalitatiivista metodiikkaa. Riista- ja kalatalouden tutk.laitos. Kala- ja riistaraportteja nro 61. ISBN 951-776-056-6. Helsinki 1996, 26 s.   

Anna-Maija Pirttilä-Backman – Kari Mikko Vesala: Kognitiosta maailmankuvan ulottuvuuksiin. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos. Research reports 1994, 2. ISBN 951-45-6858-3. Helsinki 1994, 170 s.   

Kontrollipremissit sosiaalisessa oppimisessa. Helsingin yliopisto. Department of social psychology. Research reports 1990, 2. ISBN 951-45-5596-1. Helsinki 1990, 127 s. 

Kari Vesala – Teemu Rantanen: Pelkkä puhe ei riitä. Maanviljelijjän yrittäjäidentiteetin rakentumisen sosiaalipsykologisia ehtoja. ISBN 951-570-455-3. Helsinki 1999, Yliopistopaino, 101 s.  

Pienyrittäjien kontrollipremissit. Sosiaalipsykologinen tarkastelu. Soveltavan psykologian monografioita 5. ISBN 952-9768-00-1. Helsinki 1992, Suomen psykologinen seura, 89 s.   

Teuvo Laitila – Ilkka Pyysiäinen – Kari Vesala, Ymmärtämisen aave? Kokemuksellisuus uskonnon tarkastelussa. Mythos ry:n julkaisuja N:o 3. Helsinki 1986, 42 s.  

Yrittäjyys ja individualismi. Relationistinen linjaus. Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitos. Research reports 1996, 2. ISBN 951-45-7485-0. Helsinki 1996, 183 s.   

Kari Vesala – Juuso Peura: Yrittäjäidentiteetti monialaisilla maatiloilla. Helsingin yliopisto. Maaseudun tutkimus- ja koulut.kesk. Julk. 78. ISBN 952-10-0392-8. Mikkeli 2002, 95 s.  

Seppo Pitkänen – Kari Vesala: Yrittäjyysmotivaatio Kymen ja Vaasan lääneissä. Vertaileva tutkimus yrittäjyyteen ohjaavista tekijöistä. Lappeenrannan tekn. kork.koulu. Tuotantotal.os. tutkimusraportti 9. ISBN 951-763-554-0. 1988, 167 s.  

 

Palaa takaisin