Yli-Harja, Olli Pekka

prof., tekn.toht. s. Kauhajoella 1959. 

Olli Pekka Yli-Harja ja Jarmo Mölsä, Tiedon kompressoinnin seminaari. Teknillinen korkeakoulu, tietojenkäsitt. tekn. laitos, C 77. ISBN 951-22-2930-7. Otaniemi 1995, 252 s.

Median Filters: Extensions, Analysis and Design. Lappeenrannan tekn. korkeakoulu. Tieteellisiä julkaisuja 13. ISBN 951-763-579-6. Kouvola 1989, 173 s. 

Olli Pekka Yli-Harja – Jaakko Astola – Yrjö Neuvo: A response-based design method for Weighted Median filters. Lappeenrannan tekn. korkeakoulu. Tietotekn. laboratorio, Research report 9. ISBN 951-763-551-6. Lappeenranta 1988, 20 s. 

Olli Pekka Yli-Harja – Jaakko Astola – Yrjö Neuvo: Analysis of the properties of Median and Weighted Median filters using threshold logic and stack filter representation. Lappeenrannan tekn. korkeak. Tietotekn. lab. Res. rep. 10. ISBN 951-763-552-4. Lappeenranta 1988, 50 s. 

Olli Pekka Yli-Harja – Jaakko Astola – Yrjö Neuvo: Generalization of the radix method of finding the median to weighted median, order statistic and weighted order statistic filters. Lappeenr. tekn. korkeak. Dep. of inf.techn. Res.rep.12. ISBN 951-763-559-1. 1988, 15 s. 

Olli Pekka Yli-Harja – Jaakko Astola – Pekka Heinonen – Yrjö Neuvo, Comparison of recursive median type filters in edge detection. Lappeenrannan tekn. korkeak. Yleistentiet.laitos. Research report 12/1986. ISBN 951-763-424-2. Lappeenr. 1986, 18 s. 

Palaa takaisin