Yli-Vakkuri, Paavo Olavi

prof., maat. ja metsät. toht. s. Kauhajoella 23.3.1914. k. 31.12.2014 Helsingissä.

Lauhamaa-suunnitelma vaatii tarkistusta. Erip. Vaasa 1974:259. Vaasa 1974, tekijä, 7 s.

T. Hänninen – P. Räsänen – P. Yli-Vakkuri: Männyn ja kuusen luontaisen uudistumisen antamista tuloksista Etelä-Suomen kangasmailla. Helsingin yliop. metsänhoitotieteen lait. tiedonantoja 7. Helsinki 1972, 96 s.

Havaintoja latvakasvainten pakkasvaurioista kuusen taimistoissa Itä-Suomessa. Silva Fennica 5, n:o 2. H:ki 1971, 9 s.

O. Luukkanen – P. K. Räsänen – P. Yli-Vakkuri: Neulasten väri myöhemmän kasvun ja lannoitusvaikutuksen ilmaisijana. Silva Fennica 5,4. Helsinki 1971, 17 s.

P. Yli-Vakkuri ja P. K. Räsänen: Siementen peittämisen ja kylvökohdan polkaisun vaikutus männyn ruutukylvön tulokseen. Silva Fennica 5,1. Helsinki 1971, 10 s.

P. Yli-Vakkuri – P. K. Räsänen – A. Koukkula: Pakkauksen, varastoimisen ja valeistutuksen vaikutus männyn taimien istutuskelpoisuuteen. Silva Fennica 4,1. Helsinki 1970, 22 s.

P. Yli-Vakkuri -P. K. Räsänen-P. Solin: Metsänviljelyn antamista tuloksista Lounais-Suomen, Itä-Hämeen, Itä-Savon, Keski-Suomen ja Kainuun piirimetsälautakuntien aluella. Hels.yliop.metsänhoitot.lait.tiedonant.2. Helsinki 1969, 92 s.

P. Yli-Vakkuri – A. Autio – J. Vehkaoja: Päätehakkuun ja metsänviljelyn välinen aika. Silva Fennica 2. Helsinki 1968, 18 s.

Taimien suojelu noston ja istutuksen välisenä aikana. Kasvinviljeluseuran julkaisuja 21. Helsinki 1961, 6 s.

Tutkimuksia männyn kylvöalojen metsittymisvaiheesta. Acta forstaliaFennica 74,3. Helsinki 1961, 47 s.

Kokeellisia tutkimuksia taimien syntymisestä ja ensi kehityksestä kuusikoissa ja männiköissä. Acta forestalia Fennica 75,1. Helsinki 1961, 122 s.

Emergence and initial development of tree seedings on burnt-over forest land. Acta forestalia Fennica 74,1. H:ki 1961, 51 s.

Metsiköiden routa- ja lumisuhteista. Acta forestalia Fennica 71,5. Helsinki 1960, 48 s.

A method for establishing small permanent sample plots for ecological studies. Acta forestalia Fennica 68,3. Helsinki 1959, 7 s.

Siemensiipien hankaajista ja niiden vaikutuksesta siementen itävyyteen. Acta forestalia Fennica 68,4. Helsinki 1959, 13 s.

Tutkimuksia ojitettujen turvemaiden kulotuksesta. Acta forestalia Fennica 67,4. Helsinki 1958, 33 s.

Tutkimuksia taimien pakkauksesta ja kuljetuksesta. Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuja 49.1. Helsinki 1957, 59 s.

Männyn kylvötaimistojen hirvivahingoista Pohjanmaalla. Silva Fennica 88,3. Helsinki 1956, 17 s.

Tutkimuksia metsänhoitolautakuntien ja -yhdistysten leimaustoiminnan kehityksestä. Silva Fennica 87. H:ki 1955, 16 s.

Neuvontajärjestöjen ammattimiesten suorittamista leimauksista varsinaisissa yksityismetsissä. Acta forestalia Fennica 61.6. Helsinki 1954, 14 s.

Aikatutkimuksia metsäojitusten kivitöistä. Silva Fennica 84. Helsinki 1954, 17 s.

Tutkimuksia puiden välisistä elimellisistä juuriyhteyksistä männiköissä. Acta forstalia Fennica 60,3. Helsinki 1953, 117 s.

Tärkeimmät metsä- ja suokasvit. Systemaattinen katsaus. Kouvola 1948, tekijä, 29 s.

Palaa takaisin