Enehjelm, Gustaf Emil Af

everstiluutnantti s. Isossakyrössä 22.2.1860, k. Hämeenlinnassa 31.10.1918, asui Kauhajoella 1868–1875.

Detaljerat program för unga soldaters undervisning. Efter general Dragomiroffs program och stabkapten G. E. af Enehjelms finska bearbetnings deraf öfversatt af S. Nikolaistad 1891, 47 s.

Hajallinen järjestys. Hämeenlinna 1893,  Hämäläinen Oy, 74 s.

(suom.) M. Dragomirov, Lisäys seikkaperäiseen ohjelmaan sotamiesten opetusta varten. Sovitellut G.E. af Enehjelm. Hämeenlinna 1892, Hämäläisen osake-yhtiö, 55 s.

(suom.) Seikkaperäinen ohjelma nuorten sotamiesten opetusta varten; sovitellut G.E. af Enehjelm. Hämeenlinna 1890, Hämäläisen soy, 51 s. Uusia p:ksia 1891, 1897, 1899.

Palaa takaisin