Hakala (- o.s. Peltonen), Aune Esteri

Fil.maisteri, tietoasiantuntija, s. Mäntyharjulla 1939, asui Kauhajoella nuoruutensa.

Hakala Aune – Heikkilä Marjatta – Vaakanainen Heikki, Bibliographia iuridica Fennica. Littérature en langues étrangères 1982–1992. ISBN 951-47-9933-X. Helsinki 1994, Painatuskeskus, 301 s.
(Hakala, Aune vastannut aineiston takautuvasta keräämisestä ja toimittamisesta vuosilta 1982 ja 1983 ja vastannut vuosittain julkaisuun tulevan aineiston keräämisestä ja toimittamisesta vuodesta 1984 vuoteen 1993. Toiminut 1991 ja 1992 vuosijulkaisujen päätoimittajana).

Hakala Aune (Laatinut /utarbetad av) Eduskunnan kirjaston julkaisuja 1872–1993. Helsinki, 1994. Eduskunnan kirjasto, 29 s. 

Hakala Aune – Voutilainen Heikki, Kansanedustajien kirjallinen tuotanto. Näyttely Eduskunnan kirjastossa 6.10.–31.12.1981 (näyttelyluettelo). Helsinki, 1981, 6 s.

Hakala Aune – Hirsivuori Jorma – Kangas Sinikka, Eeva-Maija Tammekannin kirjallinen tuotanto 1960-90. ISBN 951-47-3703-2. Helsinki, 1990 Eduskunnan kirjasto, 13 s.

Hakala Aune, (koonnut) , Eeva-Maija Tammekannin kirjallinen tuotanto 1990-1993. (Osana juhlakirjaa Muutoksen 13 vuotta. Eeva-Maija Tammekann Eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitajana 1980-1993, Helsinki 1993, Eduskunnan kirjasto, 85 s), s. 83-84.

Von Essen Iris – Hakala Aune, Valtion virallisjulkaisut. Statens officiella publicktioner 1986. Helsinki 1987. Valtion painatuskeskus, 379 s.

Hakala Aune, (Vuosijulkaisun päätoimittaja), Valtion virallisjulkaisut . Statens officiella publikationer. Vuodet 1987 – 1996. Valtion painatuskeskus, ISSN 0430-5094.

Hakala Aune, (kerännyt aineiston ja toimittanut julkaisun) Valtion komiteanmietinnöt. Statens kommittébetänkanden 1976-1990. ISBN 951-47-5436-0. Helsinki 1992. Eduskunnan kirjasto. Valtion painatuskeskus, jakaja. 252 s.

Hakala Aune, (koonnut) Tuula H. Laaksovirran kirjallinen tuotanto. (Sisältyy julkaisuun Juhlakirja: Tuula H. Laaksovirta 2.5.1996. Helsinki 1996. Eduskunnan kirjasto. 556 s.)

Hakala Aune, Kansanedustajien uutuusluettelon ja Valtion komiteanmietinnöt- uutuusluettelojen toimittaminen 1980-1990-luvuilla.

Hakala Aune (toim.), Kerännyt ja toimittanut Suomessa ilmestyneen poliittisen kirjallisuuden ICSSD:n julkaisemaa INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF POLITICAL SCIENCE– julkaisua (UNESCO, Paris,) varten vuosina 1972, 1973, 1977 ja 1978.

Hakala Aune – Hirsivuori Jorma, Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta 1971–1975. Bibliografinen katsaus (teksti myös ruotsiksi). ISBN 951-99245-1-5. SuomenSäästöpankkiliiton julkaisuja. Vammala 1980, 38 s.

Hakala Aune – Hirsivuori Jorma, Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta 1976–1980 (teksti myös ruotsiksi). Suomen Säästöpankkiliiton julkaisuja. ISBN 951-99361-9-X. Vammala 1982, 34 s.

Hakala Aune, Suomalaista säästöpankkikirjallisuutta 1986–1990. Bibliografinen katsaus (teksti myös ruotsiksi). ISBN 951-96412-0-3. Suomen Säästöpankkiliiton julkaisuja. Vammala 1992, 44 s.

 

Palaa takaisin