Harju, Simo Antero

ääket. ja kir. toht. s. Karviassa 1947, asunut Kauhajoella 1987–1998

Länsi-Suomen läänin väestön sairastavuuden analyysi. Kunta- ja maakuntakohtainen tarkastelu 1997. Länsi-Suomen lääninhall. julkaisusarja 1/2000. Turku 2000, Länsi-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveysosasto, 167 s. 

Niinisalon varuskuntasairaala. ISBN 951-99792-1-2. Niinisalo 1986, Satakunnan tykistörykmentin perinneyhdistys, 160 s.

Sairaanhoidon porrastus. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A. vol. 372. ISBN 951-44-3367-X. Vammala 1993, 274 s.

Päivi Hämäläinen – Simo Harju, Terveyskeskusten toimintavalmius Länsi-Suomen läänissä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 15, 2002. ISBN 952-00-1232 X. Helsinki 2003, sosiaali- ja terveysministeriö, 64 s.

Palaa takaisin