Hyvönen (o.s. Kivikangas), Tarja Päivi Kaarina

hallitusneuvos, OTK s. Kauhajoella 1953

Tarja Hyvönen – Matti Korkealehto: Aluehallinnon verkostotyöryhmän loppuraportti. Sisäasiainministeriön julk. 6/2001. ISBN 951-734-461-9. Helsinki, 2001, 33 s.

Tarja Hyvönen – Leikos, Risto – Saarela, Pentti: Valtion virkamieslainsäädännön soveltamiskysymyksiä. Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Opetusmoniste 18. Helsinki 1991, 54 s.

Tarja Hyvönen – Salminen, Matti – Salovaara, Risto: Valtion yhteistoimintalaki ja yhteistoimintasopimus. Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Opetusmoniste 14. Helsinki 1988, 43 s.

Palaa takaisin