Kahelin, Pauli Väinö

rehtori, s. Viitasaarella 1935, asunut Kauhajoella 1962–

Pauli Kahelin ja Jussi Kleemola (toim.): Peruskoulun oppilashuolto. Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston julkaisusarja 5/1982. ISBN 951-99421-0-6. Seinäjoki 1982, 175 s.

Pekka Ruohotie – Pauli Kahelin – Jussi Kleemola: Oppilaiden opiskelumotivaatio. Tutkimus opiskelumotivaatiota heikentävistä ja lisäävistä tekijöistä perusk. yläasteella.  E-P:n kesäyliop. julk.sarja 3/1981. Seinäjoki 1981, 62 s.

Palaa takaisin