Kalliomäki, Antti Mikael

dipl.ins. s. Kauhajoella 1943

Antti Kalliomäki – Juhani Tervola – Jarkko Valtonen (toim.): Liikenne ja väylät I. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. RIL 165-1-1. ISBN 951-758-149-1. Vammala 1987, 333 s.

Antti Kalliomäki – Juhani Tervola – Jarkko Valtonen, Liikenne ja väylät II. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. RIL 165-1-2. ISBN 951-758-150-5. Vammala 1988, 380 s.

Maaria Kalliomäki – Antti Kalliomäki – Kari Luukkonen, Mikro-ohjelmat kuntien teknillisellä sektorilla. Julk. Kunnallishallinnon tietotekniikkaneuvottelukunta. ISBN 951-759-530-1. Helsinki 1988, Suomen kaupunkiliitto, 42 s.

Pekka Eloranta – Antti Kalliomäki, Sampo-projekti. Tulokset, johtopäätökset ja suositukset. Liikenneministeriön julkaisuja 1998, 22. ISBN 951-723-168-7. Espoo 1998, 60 s.

Palaa takaisin