Kalliomäki, Kalevi Juhani

prof., tekn.toht. s. Kauhajoella 1941

An analysis of the modulated frequency stabilizer and of the absorbtion detector for microwave reaction cavity measuring systems using a new diode model. Acta polyt.Scand.El.18, Helsinki 1968, S.tekn.tiet.akat., 48 s.

Analogia- ja digitaalimittareiden soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Spektrianalysaattorit. VTT, seminaarisarja. Analyysi- ja mittaustekniikka n:o 13.  ISBN 951-38-0240-X. 1975, 17 s.

On the nonlinearity of capacitance diodes in receiver applications. Oulun yliopisto. Sähköt. os. Rap. S 17. Oulu 1970, 8 s.

Tilastollisten menetelmien mittausteknisiä sovellutuksia. Insinöörijärjestöjen koulutuskeskus. Julkaisu 1976:78. 1976, 20 s.

(toim.) Toimintakertomus 1.8.1982 – 31.12.1983. Oulun yliopisto. Sähkötekniikan osasto. Raportti T 70. ISBN 951-42-1651-2. Oulu 1983, 42 s.

Kalevi Kalliomäki – Kari Aittoniemi, Pirkko-Liisa Kalliomäki ja Markku Moilanen: Determination of individual exposure to ferrous clust using the magnetic… Oulun yliop. Sähköt.os. Report S 75.  ISBN 951-42-1204-5. Oulu 1981, 17 s.

K. Kalliomäki – E. Tähti ja J. Verronen: Elektronisesti virhekompensoitu virtamuuntaja. Helsingin tekn. korkeak. Teoreett. sähkötekn. ja sähkömittaustekn. laboratorio. Raportti A 1. ISBN 951-751-267-8. Espoo 1978, 7 s.

Kalevi Kalliomäki ja Pirkko-Liisa Kalliomäki: An electronic function generator for programmed temperature regulation. VTT. Tiedotus, sarja II, Metalli n:o 19. 1966, 13 s.

Kalevi Kalliomäki ja Pirkko-Liisa Kalliomäki: Kuumalanka- ja kalvoantureista. Oulun yliopisto. Sähkötekn. osasto. Raportti T 6. Oulu 1969, 19 s.

Kalevi Kalliomäki ja Pirkko-Liisa Kalliomäki: Sähkökemiallisista elementeistä ja niiden sovellutuksista. Oulun yliopisto. Sähkötekn. osasto. Raportti T 3. Oulu 1969, 10 s.

Kalevi Kalliomäki ja Pirkko-Liisa Kalliomäki: Syklotroniresonanssimittauksista Suomessa. Oulun yliopisto. Sähkötekn. osasto. Raportti T 5. Oulu 1969, 9 s.

Kalevi Kalliomäki – Pirkko-Liisa Kalliomäki ja J. Eklund: Ultraäänestä ja sen diagnostisesta käytöstä lääketieteessä. Oulun yliopisto. Sähkötekn. osasto. Raportti T 7. Oulu 1969, 17 s.

Kalevi Kalliomäki – Pirkko-Liisa Kalliomäki, Väinö Kelhä ja Vesa Vaaranen: Instrumentation for measuring the lung contamination of steel welders. Oulun yliop. Sähkötekn. os. Report S 59. ISBN 951-42-0764-5. Oulu 1979, 23 s.

Kalevi Kalliomäki ja Juhani Kakkuri: Time keeping methods applied in Finland. Suomen Geodeettisen laitoksen tiedonantoja 1974:2. ISBN 951-711-009-X. 1974, 37 s.

K. Kalliomäki – O. Uusitalo ja P. Wallin: Sähköisin keinoin mitattavien suureiden tarkkuusmittaustarve Suomen teollisuus- ja tutkimuslaitoksissa. Oulun yliopisto. Sähkötekn. laitos. Raportti T 9. 1970, 22 s.

K. Kalliomäki ja P. Wallin: Hot-wire and hot-film transducers. Oulun yliopisto. Sähkötekn. osasto. Raportti S 12. Oulu 1969, 14 s.

K. Kalliomäki ja P. Wallin: Mittanormaalilaboratorion tarpeesta Suomessa. Oulun yliopisto. Sahkötekn. osasto. Raportti T 4.  Oulu 1969, 24 s.

K. Kalliomäki ja P. Wallin: Sähköalan meteorologitoiminta Oulun yliopistossa, Teknillisessä korkeakoulussa ja Valtion teknillisessä tutkimuskeskusessa. SFS-tiedotus 77:5. 1977.

Olli Aumala – Kalevi Kalliomäki: Mittaustekniikka I. Mittaustekniikan perusteet. Otakustantamo 359. ISBN 951-671-143-X. Espoo 1978, 105 s. 2.p. 19 , 3.p. 1985.

Olli Aumala- Kalevi Kalliomäki – Pekka Wallin: Mittaustekniikka II. Elektroninen mittaustekniikka. Otakustantamo 421. ISBN 951-671-131-3. Espoo 1982, 184 s.

J. Eklund – K. Kalliomäki – P-L. Kalliomäki: Ultraääni elävässä kudoksessa. Oulun yliopisto. Sähkötekn. osasto. Raportti T 8.  Oulu 1969, 27 s.

Esko Harvala – Kalevi Kalliomäki: Radiolähetteeseen (DCF77) synkronoituvan kellon rakenteesta ja ominaisuuksista. Oulun yliop. Sähköt.os. Raportti T 64. ISBN 951-42-1262-2. Oulu 1982, 18 s.

M. Hietanen – K. Kalliomäki ym.: Sähkömagneettisen kentän suurten voimakkuuksien mittauslaitteiden kehittäminen alueella 10…100 MHz. Helsingin tekn.korkeak. Teor.sähköt.ja s-mitt. tekn.lab. Sarja B 6. Espoo 1978,16 s.

Juhani Kakkuri – Kalevi Kalliomäki: Photoelectric time micrometer. Suomen Geodeettisen laitoksen julk. 74. Helsinki 1972, 58 s.

Pirkko-Liisa Kalliomäki – Kalevi Kalliomäki: A simple and precise method for measuring semiconductor conductivity with a microwave cavity. Oulun yliopisto. Sahköt. osasto. Raportti S 3. Oulu 1968, 4 s.

Pirkko-Liisa Kalliomäki – Kalevi Kalliomäki: Ionisoimattoman säteilyn biologisista haittavaikutuksista. Työterveyslaitos. Katsauksia 4. ISBN 951-801-035-8. Mänttä 1976, 36 s.

Pirkko-Liisa Kalliomäki – Kalevi Kalliomäki: The measuring methods of cyclotron resonance at microwave frequencies. Oulun yliopisto. Sähkötekn. osasto. Raportti S 4. Oulu 1968, 10 s.

Pirkko-Liisa Kalliomäki – Kalevi Kalliomäki: Matalien lämpötilojen mittaus sähköisesti. Oulun yliopisto. Sähkötekn. osasto. Raportti T 1. Oulu 1968, 16 s.

R. Kivelä – K. Kalliomäki: An automatic system for coated electrode arc welding fume exposures. Oulun yliopisto. Sähkötekn. osasto. Report S 71. ISBN 951-42-1110-3. Oulu 1981, 13 s.

Olavi Koistinen – Kalevi Kalliomäki – Maila Hietanen – Pirkko-Liisa Kalliomäki: Suurtaajuuskuumentimien hajasäteily. Työterveyslaitos. Työolosuhteet21. ISBN 951-801-174-5. Hyvinkää 1979, 20 s.

M. Moilanen – K. Kalliomäki – P-L. Kalliomäki – Kari Aittomäki: Measurement of the magnetic properties of metal dusts and fumes. Oulun yliop. Sähkötekn. os. Raport S 64. ISBN 951-42-0959-1. Oulu 1980, 16 s.

Elma Leppävuori – Kalevi Kalliomäki (toim.): Oulun yliopisto. Sähkötekniikan osasto. Annual Report 1994. Report/Oulun yliopisto, sähkötekniikan osasto S 115. ISBN 951-42-4387-0.  Oulu 1996, 81 s.

P. Wallin – K. Kalliomäki – M. Katajamäki: An instrument for measuring blood circulation by means of a thermistos needle. Oulun yliopisto. Elektronisen mitt.tekn. laitos. Report S 32. Oulu 1972.

Kalevi Kalliomäki ja Jari Mannermaa: Taajuusnormaalien stabiilitutkimus automatisoidun mittausjärjestelmän avulla. Oulun yliopisto. Sähkötekniikan osasto. Raportti T 85. ISBN 951-42-2556-2. Oulu 1988, 16 s.

Jari Mannermaa – Kalevi Kalliomäki: Studies on the stability of frequency standards using an automatic measuring system. Acta univ. Ouluensis. Series C, 51. ISBN 951-42-2863-4. Oulu 1989, 18 s.

M. Moilanen – K. Kalliomäki: On the relaxation of ferrimagnetic particles in viscous media. Acta univ. Ouluensis. Ser. C Technica no 32, Electronica 5. ISBN 951-42-2003-X. Oulu 1985, 19 s.

Tutkimus ja skenaario GPS-navigointijärjestelmän käytettävyydestä Suomen olosuhteissa. Maanpuolustuksen tieteell. neuvottelukunta. Raporttisarja A 1996, 5. Helsinki 1996, 92 s.

Abstracts of diploma theses 1993-1994. Oulun yliopisto. Sähkötekniikan osasto. Raportti T 93. ISBN 951-42-4111-8. Oulu 1995, 240 s.

(toim.) European Association for Education in Electerical and Information Engineering. Annual Conferende 7, 1996, Oulu. Oulun yliopisto, sähkötekn. osasto, Report S 116. ISBN 951-42-4410-9. Oulu 1996, 312 s.

Kalevi Kalliomäki – E. Savolainen: Radiotieteen päivät. XXII Convention on Radio Science, Novenber 20–21, 1997. Univ. of Oulu, Dep. of Electrical Engineering. ISBN 951–42–4822–8. Oulu 1997, 158 s.

Palaa takaisin