Kallonen (-1971 o.s. Opas), Raija Kaarina

tutkija, fil.maist. s. Vaasassa 1947, asui Kauhajoella 1953–1964

Smoke gas analysis by FTIR method. Preliminary investigation. Nord-test technical report 135. Espoo 1990 Nordtest, 23 s.

Kokolattiamattojen savu- ja palokaasuongelmista. VTT. Palotekniikan laboratorio. Tiedonanto 17. ISBN 951-38-0878-5. Espoo 1980, 62 s.

Paloissa syntyviä vaarallisia aineita. VTT. Tiedotteita 674. ISBN 951-38-2747-X. Espoo 1987, 80 s.

Sisustusmateriaalien savunmuodostus. Savukammiomenetelmä SFS 4878. VTT. Tiedotteita 449. ISBN 951-38-2327-X. Espoo 1985, 29 s.

Raija Kallonen ja Pekka Oksanen: Eräiden rakennusmuovien palamistuotteiden myrkyllisyysmittauksia. VTT. Palotekniikan laboratorio. Tiedonanto 6. ISBN 951-38-0225-8. Espoo 1975, 27 s.

Raija Kallonen ja Pekka Oksanen: Toxicity measurements of combution products of some building plastics. VTT. Palotekniikan laboratorio. Tiedonanto 7. ISBN 951-38-0283-3. Espoo 1975, 27 s.

Raija Kallonen – Atte von Wright ja Leena Tikkanen: Brandgasernas giftighet vid textilbränder. VTT. Tiedotteita 297. ISBN 951-38-1980-9. Espoo 1984, 26 s.

Raija Kallonen – Atte von Wright, Leena Tikkanen ja Kirsti Kaustia: Sisustusmateriaalien myrkyllisyys tulipalossa. Keskikorkeat lämpötilat. VTT. Tutkimuksia 278. ISBN 951-38-1668-0. Espoo 1984, 58 s.

L. Pakkala – R. Kallonen – E-L. Kortekallio – V. Rantanen: Klassificering av flerlagertextilliers antändlighet. Nordiska Ministerrådet. Nordiska ämbetsmannakommiten för konsumentfrågor 8/80.1980, 148 s.

Liisa Pakkala – Birgit Lehmusvaara – Raija Kallonen: Kokolattiamattojen palamisominaisuuksista. VTT. Palotekniikan laboratorio. Tiedonanto 12. ISBN 951-38-0687-1. Espoo 1978, 40 s. 

Test methods for fire hazards of construction plastics. VTT. Tutkimuksia 542. ISBN 951-38-3196-5. Espoo 1988, VTT. Palotekn. lab., 35 s.

Raija Kallonen ja Inkeri Murronmaa: Kemikaalivarastojen paloissa syntyviä vaarallisia aineita. VTT. Tiedotteita 999. ISBN 951-38-3473-5. Espoo 1989, 144 s.

Jukka Hietaniemi – Raija Kallonen – Esko Mikkola: A cone calorimetric study on the burning characteristics and fire effluent...VTT Tiedotteita 1810. ISBN 951-38-5085-4. Espoo 1997, 91 s.

Esko Mikkola – Raija Kallonen: Combustion of chemical substances and the impact on the environment of the fire products. Cone calorimeter experiments. Espoo 1994, VTT Building technology, fire technology, 37 s.

Tiia Ryynänen – Raija Kallonen – Eino Ahonen: Palosuojatut tekstiilit. Ominaisuudet ja käyttö. VTT tiedotteita 2116. Espoo 2001, VTT, 103 s.

 

Palaa takaisin