Komi, Paavo Vilho

prof., Ph. D. s. Kauhajoella 1939. 

Anaerobic performance capacity in athletes. Jyväskylän yliopisto. Research reports from the department of biology of physical activity 8. ISBN 951-677-667-1. Jyväskylä 1976, 15 s.

Paavo V. Komi ja Albert Gollhofer: Biomechanics of man-shoe-surface interaction. ISBN 951-680-636-8. Jyväskylä 1991 Jyväskylän yliopisto, 55 s.

Paavo V. Komi – R.C. Nelson – Matti Pulli: Biomechanics of skijumping. Jyväskylän yliopisto. Studies in sport, physical education and health 5. ISBN 951-677-269-2. Jyväskylä 1974, 53 s. 

Kari L. Keskinen – Paavo V. Komi – Peter Hollander (toim.): Biomechanies and medichine in swimming VIII. Proceedings of the VIII international symposium… ISBN 951-39-0607-8. Jyväskylä 1999, J:kylän yliopisto, 546 s.

(muiden kanssa) Effects of repeated maximum eccentric and concent- ric contractions – – in human skeletal muscle. Jyväskylän yliopisto. Res.rep. from the dep. of biol. of phys. act. ISBN 951-677-482-2. Jyväskylä 1974, 23 s. 

Paavo V. Komi – Pekka Luhtanen – Kari Viljamaa: Hetkellisten kontaktivoimien mittaaminen voimalevyanturilla. Jyväskylän yliopisto. Research reports from the dep. of biol. of phys.act.5. ISBN 951-677-479-2. J:kylä 1974, 28 s.

Paavo V. Komi ja Kirsti Eräkangas: Ihmisen kehon painopisteen määrittäminen. Työterveyslait. tutkimuksia 58. Helsinki 1970, 22 s.

J. T. Viitasalo – P. V. Komi – M. J. Karvonen: Ilmavoimien viestikoulun saapumiserän II/75 terveys, fyysinen suorituskyky… Jyväsk. yliopisto. Res.rep.fromthe dep.of biol.of phys.act.19. ISBN 951-677-771-6. J:kylä 1977, 58 s.

Paavo V. Komi – Ulla Lahtinen, Castor Lindqvist ym.: Jyväskylän yliopiston lääkintävoimistelijakoulutustoimikunnan mietintö. Jyväskylä 1974. 

Paavo v. Komi – Pekka Luhtanen – Kari Viljamaa: Hetkellisten kontaktivoimien mittaaminen voimalevyanturilla. Jyväskylän yliopisto. Research reports from the dep. of biol. of phys.act.5. ISBN 951-677-479-2. J:kylä 1974, 28 s.

Lihasvoimaan vaikuttavat tekijät ja voimaharjoittelun perusperiaatteet. Suomen Olympiakomitea. Koulutusaineistoa II. Helsinki 1974, 26 s. 

Mäkihypyn ponnistus. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 56. Helsinki 1970, 24 s.  

SVUL:n Uudenmaan piirin alueella olevien urheilukenttien hygienia. Helsinki 1963, 14 s.

Syyt nuorten pelaajien aktiivisen jääkiekkoharrastuksen loppumiseen. Helsinki 1964, Helsingin yliopiston voimistelulaitos, 26 s.

Keijo Häkkinen – Paavo V. Komi: Lihasvoiman ja voimantuottonopeuden harjoitettavuuteen vaikuttavia tekijöitä maksimaalivoimaharjoittelussa. SVUL:n liikuntatiet. julkaisusarja 26. ISBN 951-9273-60-3. Helsinki 1981, 52 s. 

J. Karlsson – Paavo V. Komi: Motion and its significance on inner- vation, fibre recruiment and muscle metabolism. Acta Physiol. Scand. Suppl. 12. 1976, 440 s.

Paavo V. Komi ja Elsworth R. Buskirk: Reproducibility of electromyographic measurements with inserted wire electrodes and surface electrodes. Reports from the Insitute of occupational health 71. Helsinki 1970, 17 s.

Sirkka-Liisa Karppi – Paavo V. Komi: Selkä- ja vatsalihasten toiminta elektromyografian valossa. Työterveyslaitoksen tutkimuksia 57. Helsinki 1970, 30 s. M. Pulli – Pekka Luhtanen – P. Komi, Mäenlaskun P-70 ja P-90 metrin mäen ponnistuksen mekaniikka. SVUL. Liikuntatieteellinen julkaisusarja 1-1984. ISBN 951-9273-89-1. J:kylä 1984, 57 s.

J. H. T. Viitasalo – P. V. Komi: Kansainvälisen kilpahiihdon tila pohjoismaisten lajien osalta vv. 1952-1974. Jyväskylän yliopisto. Res. rep. from the dep. of biol. of phys. act.6. Jyväskylä 1974, 23 s. 

samat, Varusmiespalveluksen vaikutukset ilmavoim. viestikoulun saapumiserän II/75 varusmiesten antropometr. ominais. ja fyys. suorituskyky. Jyväsk yliop. Res.rep.f. dep.of biol.of phys. act.21. ISBN 951-677-773-2. Jyväskylä 1977, 34 s.

samat, Varusmiespalveluksen vaikutukset ilmavoim. viestikoulun saapumiserän II/745 varusmiesten liikuntakäyttäytymiseen ja terveyteen. Jyväsk. yliop. Res.rep. f.dep.of biol.of phys. act.20. ISBN 951-677-772-4. Jyväskylä 1977, 41 s.

J. T. Viitasalo – K. Viljamaa – P. V. Komi: Vartalon ja alaraajojen isometristen voimien mittauksissa käytettyjä dynamometrejä. Jyväsk. yliop. Res.rep.f. dep. of biol.of phys.act.22. ISBN 951-677-776-7. Jyväskylä 1977, 21 s.

Paavo V. Komi – Leo Silen – Tor Jungman (toim.): Voimavalmennus. SVUL:n liikuntatieteellinen julkaisusarja. ISBN 951-9273-36-0. Hanko 1978, 142 s. 

Palaa takaisin