Kuusisto, Arto

tekn. toht. s. Kauhajoella 1959.

Nina Isotalus – Arto Kuusisto: Nuori suunnittelija. Valmiudet ergonomiseen työpaikkasuunnitteluun. Tampereen teknill. korkeakoulu, konetekn. osasto, turvall.tekniikka. Raportti 65. ISBN 951-721-867-2. Tampere 1992, 46 s.

Safety Management Systems – Audit Tools and realibility of auditing. VTT publications 428. ISBN 951-38-5594-5. Tampere 2000, 210 s.

Arto Kuusisto ja Katja Vilppola: Satamatoiminnan kehittäminen. Yhteenveto kuuden eurooppalaisen sataman nykytilasta ja kehittämistarpeista. Liikenne- ja viestintäministeriön julk. 47/2000. ISBN 951-723-326-4. Helsinki 2000, Edita, 57 s.

Tietojärjestelmä työpaikkasuunnittelun tukena. Tampereen teknill. korkeakoulu, konetekn. osasto, turvall.tekniikka. Raportti 66. ISBN 951-721-909-1. Tampere 1992, 100 s.

Kaarin Ruuhilehto – Arto Kuusisto: Turvallisuuskulttuuri – mitä se on? Esiselvitys. TUKES-julkaisu 1998, 3. ISBN 952-5095-16-9. Helsinki 1992, Turvatekniikan keskus, 83 s.

Palaa takaisin