Kytöharju, Sauli Matti

yhteiskuntat. maist. s. Kauhajoella 1941.

Nuorisotutkimus. Forssan nuorisolautakunnan julk. Forssa 1966,14 s. 

Sairauksien esiintymisestä ja siihen vaikuttavista sosiaalisista tekijöistä. Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuks. 1. Tampere 1969, 22 s.

Viveca Arrhenius – Tarja Heino – Sauli Kytöharju et al.: Valtakunnalliset järjestöt ja säätiöt sosiaalihuollon valtakunnallisten erityispalvelujen ja erityisosaamisen tuottajina. Helsinki 2000, Stakes, 96 s.

Palaa takaisin