Kyttä, (Kyttä-Pirjola) Anna *Marketta

psykol. toht. s. Kauhajoella 1961.

Children in Outdoor Contexts. Affordances and Independent Mobility in the Assessment of Environmental Child Friendliness. ISBN 951-22-6858-2. Espoo 2003, Yhdyskuntasuunn. tutkim.- ja koul.keskus / TKK, 118 s.

Jälleenvuokraus nuorten asumisratkaisuna. Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, rakennetun ympäristön tutkimuslaitos. B 15. ISBN 951-22-0580- 7. Otaniemi 1991, 66 s.

Liisa Horelli – Marketta Kyttä – Mirkka Kaaja: Lapset ympäristön ekoagentteina. ISBN 951-22-4099-8. Teknillinen korkeakoulu 1998/49. Espoo 1998, 76 s.

Aarnikko, Heljä – Kyttä, Marketta – Myllymäki, Tiina: Lasten näkökulma tienpidossa. Esiselvitys. Tiehallinn. selvityksiä 53/2002. ISBN 951-726-954-44. Helsinki 2002, Tiehallinto, 83 s.

Eeva Aarrevaara – Marketta Kyttä – Mikko Tommila ym.: Liian tiivis asuttavaksi? Teknillisen korkeakoulun arkkitehtios. julkaisuja 41. ISBN 951-22-3591-9. Espoo 1997, 167 s.

Lintujen musiikkia. Arkkitehtonisen ympäristön vaikutus kehitysvammaisten kuntoutustyössä. Teknill. kork.koulun arkkitehtios. julkaisuja 30. ISBN 951-22-2888-2. Otaniemi 1995, 46 s.

Mikä tekee Salosta Salon? Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, rakennetun ympäristön tutkimuslaitos. Julkaisu B 9. ISBN 951-22-0145-3. Otaniemi 1990, 72 s.

(toim.) Naiset suunnittelussa. Seminaari 28. syyskuuta 1992, Kaupunkien talo, Helsinki. Ympäristöministeriö, kaav.- ja rakenn.os. Muistio 1993, 1. ISBN 951-47-7292-X. Helsinki 1993, 50 s.

Liisa Horelli – Marketta Kyttä: Tervettä kaupunkia kehittämässä. Kamppailu julkisesta tilasta Vallilassa. Loppuraportti. Helsingin kaup. terv.virast. raportteja. Sarja B 78. ISBN 951-772-425-X. Helsinki 1993, 56 s.

Marketta Kyttä – Ari Lainevuo – Jani Päivänen: Turvallisen matkan päässä kaupungista. Lahden seudun pientaloalueet suunnitelmissa… Yhdyskuntasuunn. tutk.- ja koul.keskuksen julk. B 79. ISBN 951-22-4942-1. Tampere 2000, TKK, 136 s.

(usean muun kanssa) Ympäristön kokeminen ja havainnollistaminen. Esteettisesti ja laadullisesti korkeatasoinen fyysinen ympäristö… Osa 2. VTT. Tiedotteita 1235. ISBN 951-38-3867-6. Espoo 1991, 197 s.

Marketta Kyttä ja Anne Karinkanta: Ympäristöpsykologinen tutkimus Lapinjärvellä. Tekn. korkeakoulu, arkkitehtiosasto. Rakennetun ympäristön tutkimuslaitos B 33. ISBN 951-754-446-4. Otaniemi 1988, 103 s.

Väyrynen – Kyttä – Maijala – Staffans: Ympäristövaikutusten arviointi lähiympäristön suunnittelussa. Ympäristöministeriö ALO, Tutkim.raportti 6/1995. ISBN 951-37-1842-5. Helsinki 1996, 108 s.

Palaa takaisin