Lehtimäki, Jorma Olavi

osastopääll., kauppat. toht. s. Kauhajoella 1948.

Kunnallishallinnon perusta ja rakenne. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja B, 1978,1. ISBN 951-738-084-4. Turku 1978, 47 s.

Päätöksenteko kunnan lautakunnassa erityisesti luottamushenkilöiden ja virkamiesten yhteistyötä ajatellen. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja B, 1978, 2. ISBN 951-738-085-2. Turku 1978, 22 s.

Tiedotuksen perillemenon esteet kaupunkikunnan tiedottamisessa. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja A, 1976,5. ISBN 951-738-050-X. Turku 1976, 130 s.

Tilanneteoreettinen malli yliopisto-organisaatiosta. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Sarja D 1989, 2. ISBN 951-738-507-2. Turku 1989, 128 s.

Towards a theory of the university as a knowledge-intensive organisation. Turun kauppakork.koulun julkaisuja. Sarja A, 1993, 5. ISBN 951-738- 603-6. Kaarina 1993, 173 s.

Jorma Lehtimäki ja Seppo Reinamo: Toiminnot yliopiston kustannuslaskennassa. University of Turku, Department of economics. Research reports ni 104. ISBN 951-29-2441-2. Turku 2003, 19 s.

(toim.) Tietointensiivisyys organisaatioiden ominaispiirteenä. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja. Keskustelua ja raportteja 9:1996. ISBN 951-738-745-8. Turku 1996. 

Tiina Aromaa – Juhani Honkamaa – Jorma Lehtimäki, Verkkokauppa Lounais-Hämeessä. ISBN 952-5297-06-3. Forssa 2000, Forssan ammatill. aikuiskoul.keskus, 33 s.

Palaa takaisin