Lukinmaa, Esa Kauko

dipl.ins. s. Kauhajoella 1963.

Päijänteen pohjoisosaan laskevien Arvajan reitin, Muuramenjoen ja Rutajoen kalatiet. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 96. ISBN 951- 47-0311-1. Helsinki 1988, 155 s.

Jussi Hooli – Jarmo Sallanko – Esa Lukinmaa: Vesitekniikan perusteet. Vesistösuunnittelu ja vesirakenteet. Luentomoniste. Oulun yliopisto. Vesitekn. lab. julkaisu, sarja B 6. ISBN 951-42-4449-4. Oulu 1997, 108 s.

Palaa takaisin