Madekivi, Olli Tapani

dipl.ins. s. Kouvolassa 1963, asunut Kauhajoella nuoruutensa.

Alusten aiheuttamien aaltojen ja virtausten ympäristövaikutukset. Vesi- ja ympäristöministeriö. Julkaisuja-sarja A 166. ISBN 951-47-8490-1. Helsinki 1994, Painatuskeskus, 116 s.

Pirkko Selin – Jari Marja-aho – Olli Madekivi: Aqua peat 95: uusia menetelmiä turvetuotannon vesienkäsittelyyn. Kauppa- ja teoll.ministeriö, energiaosasto. B. Katsauksia 182. ISBN 951-47-8034-5. Helsinki 1994, 195 s.

Ilppo Vuorinen – Mikko Jokinen – Olli Madekivi: Baltijos miestu savivaldybiu aplinkosaugos audito. ISBN 951-97743-2-7. UBC´s commission on environment, 63 s.

Eurajoki – elävä joki Pyhäjärvestä Selkämereen. ISBN 951-53-1768-1. Lounais-Suomen ympäristökeskus, Turku 1998, 40 s.

Karvianjoen vesistöalueen turvetuotannon vesiensuojelun toimenpideohjelma. Lounais-Suomen ympäristökeskuksen monistesarja 12/2000. ISBN 952-5288-22-6. Turku 2000, 50 s.

Ulla-Maija Liski – Olli Madekivi – Risto Rauhala: Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2005. Alueelliset ympäristöjulkaisut 140. ISBN 952-11-0621-2. Turku 2000, Lounais-Suomen ympäristökeskus, 72 s.

Ilppo Vuorinen – Mikko Jokinen – Olli Madekivi: Läänemeremaade omavalitsuste keskkonnaauditeerimise juhend. ISBN 951-97743-0-0. Turku 1997, UBC´s commiss. on environment, 63 s.

Ilppo Vuorinen – Mikko Jokinen – Olli Madekivi: Manual for municipal environmental auditing in the Baltic cities. ISBN 951-97706-0-7. Turku 1997, UBC´s commission on environment, 63 s.

Reijo Keränen – Olli Madekivi ym.: Oulujärven rantojen kasvillisuuden kehittyminen ja käyttöedellytysten parantuminen. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 382. Helsinki 1992, 107 s.

Ilppo Vuorinen – Mikko Jokinen – Olli Madekivi: Podrecznik auditingu srodowiska miejskiego (MEA) w miastch Baltyckich. ISBN 951-97706-6-6. Turku 1997, UBC´s commiss. on envir., 63 s.

Ilppo Vuorinen – Mikko Jokinen – Olli Madekivi: Rokasgr amata pasvald ibu vides auditam (PVA) Baltijas pils et s. ISBN 951-97706-2-3. Turku 1997, UBC´s commiss. on environment, 63 s.

Ilppo Vuorinen – Mikko Jokinen – Olli Madekivi: Rukovodstvo dla municipalnogo ekologiceskogo (MEA) v gorodah Baltii. ISBN 951-97706-9-0. Turku 1997, UBC´s commiss. on environment, 63 s.

Ulla-Maija Liski – Olli Madekivi – Risto Rauhala: Sydvästra Finlands miljöprogram 2005. Alueelliset ympäristöjulkaisut 140 Sv. ISBN 952-11-0627-1. Åbo 2000, Sydvästra Finlands miljöcentral, 72 s.

Palaa takaisin