Mannila, Simo Johannes

dos., valtiot. toht. s. Kauhajoella 1951.

Simo Mannila ja Eero Lahelma: Das problematische Verhältnis von Arbeitslosigkeit und Gesundheit. Kuntoutussäätiö. Eripainoksia 26/86. ISBN 951-9449-48-5. Helsinki 1986, 17 s.

Simo Mannila – Mika Ala-Kauhaluoma – Sari Valjakka: Good practice in finding good practice. Rehabilitation foundation. Working papers 23. ISBN 952-5017-37-0. Helsinki 2001, 146 s.

Esa Janatuinen – Simo Mannila: Helsinkiläiset suojatyöntekijät. Kuntoutussäätiö. Eripainoksia 106. ISBN 951-8957-44-4. Helsinki 1991, 8 s.

Köyhiä ja kipeitä. Terveydentila ja syrjäytyminen 1986-1994. Kuntoutussäätiö, tutkimuksia 57. ISBN 952-5017-06-0. Helsinki 1997, 100 s.

Eero Lahelma – Simo Mannila: Långvaring arbetslöshet och utslagning. Kuntoutussäätiö. Eripainoksia 11/1982.. ISBN 951-9449-22-1. Pain. Ruotsissa 1982, 8 s.

Mikä suomalaista miestä vaivaa? Vaikeasti työllistyviä terveysongelmaisia tutkitaan. Kuntoutussäätiö.Eripainoksia 104. ISBN 951-8957-42-8. Helsinki 1991, 4 s.

Simo Mannila ja Eero Lahelma: Pitkäaikaistyöttömyys ja siinä tapahtuva eriytyminen. Kuntoutussäätiö. Katsauksia ja selvityksiä 5/1983. ISBN 951-9449-28-0. Helsinki 1984, 59 s.

Simo Mannila ja Eero Lahelma: Pitkäaikaistyöttömyys ja siinä tapahtuva eriytyminen. Työvoimapoliittisia tutkimuksia Nro 38. ISBN 951-46-6542-2. Helsinki 1983, Työvoimaministeriö, 63 s.

Simo Mannila ja Eero Lahelma: Pitkäaikaistyöttömien elämäntilanteen eriytyminen. Kuntoutussäätiö. Eripainoksia 17. ISBN 951-9449-38-8. Helsinki 1984, 10 s.

Simo Mannila ja Eero Lahelma: Pitkäaikaistyöttömyys Helsingissä. Tutkimus Helsingin työvoimatoimiston asiakkaista keväällä 1980. Työvoimapoliittisia tutkimuksia N:o 26. Työvoimaministeriö. ISBN 951-46-5128-6. Helsinki 1981, 156 s.

Simo Mannila ja Eero Lahelma: Pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinoilta syrjäytyminen. Kuntoutussäätiö. Eripainoksia 5. ISBN 951-9449-13-2. Helsinki 1981, 10 s.

Social firms in Europe some practical aspects. ISBN 951-33-0308-X. Saarijärvi 1996, Stakes, 53 s.

Sosiaaliset yritykset Euroopassa. Eräitä käytännön näkökulmia.ISBN 951-33-0310-1. Saarijärvi 1996, Stakes, 57 s.

Esa Janatuinen – Simo Mannila: Suojatyöntekijät Helsingissä. Tausta, ongelmat ja tavoitteet. Kuntoutussäätiö, Tutkimuksia 27. ISBN 951-8957-40-1. Helsinki 1991, 60 s.

Esa Janatuinen – Simo Mannila: Suojatyöntekijät ja suojatyön tarve Helsingissä. Helsingin kaupunki. Sosiaaliviraston julkaisusarja 1990, A10. Helsinki 1990, 72 s.

Simo Mannila – Jyri Peltoniemi – Harri Rissanen: Terveydentila ja syrjäytyminen. Suomi 1986. Kuntoutussäätiö, Tutkimuksia 52. ISBN 951-8957-99-1. Helsinki 1995, 96 s.

Transnational accepy. Final monitoring and evaluation report. Rehabilitation foundation. Working papers 18. ISBN 952-5017-25-7. Helsinki 2000, 66 s.

Simo Mannila – Mika Ala-Kauhaluoma – Sari Valjakka: Työelämäkynnyksen ylittäminen. ESR-projektin hyvät käytännöt. ISBN 951-33-0948-7. Helsinki 1999, Stakes, 124 s.

Simo Mannila – Sari Valjakka – Mika Ala-Kauhaluoma: Työelämäkynnysten ylittäminen harvaan asutuilla alueilla. ESR-projektin hyvät käytännöt. ISBN 951-735-583-1. Helsinki 2001, työministeriö, 136 s.

Työhistoria ja syrjäytyminen. Vaikeasti työllistyvien terveysongelmaisten elämänkulusta. Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus nro 58. ISBN 951-47-8422-7. Helsinki 1993, 182 s. 

Sama: Kuntoutussäätiö, Tutkimuksia 41. Työkokeiluasiakkaiden ammatillisesta kuntoutumisesta. Tutkimus Kuntoutussäätiön työklinikan vuosien 1976-77 asiakkaista. Kuntoutussäätiö. Katsauksia ja selvityksiä 4/1982. ISBN 951-9449-27-2. Helsinki 1983, 77 s.

Simo Mannila ja Eero Lahelma: Työttömien työkyky ja työmarkkina-aseman muutos. Kuntoutussäätiö. Eripainoksia 44. ISBN 951-9449-74-4. Helsinki 1989, 12 s.

Simo Mannila ja Auli Tynkkynen: Työvoimahallinnon palvelut ja vajaakuntoisten työmarkkina-asema. Kuntoutussäätiö. Eripainoksia 66. ISBN 951-9449-96-5. Helsinki 1989, 8 s.

Vajaakuntoiset tukityössä. Kuntoutussäätiö. Eripainoksia 88. ISBN 951-8957-19-3. Helsinki 1988, 10 s.

Simo Mannila – Auli Tynkkynen – Marja Eronen: Vajaakuntoiset työnhakijoina. Työministeriö. Työpoliittinen tutkimus nro 26. ISBN 951-47-6181-2. Helsinki 1992, 130 s. Sama: Kuntoutussäätiö, Tutkimuksia 33.

Simo Mannila ja Auli Tynkkynen: Vajaakuntoisten työvoimapalveluiden kehitys ja kohdentuminen. Kuntoutussäätiö. Working papers 5. ISBN 951-8957-39-8. Helsinki 1991, 82 s.

Pentti Lehmijoki – Simo Mannila – Auli Tynkkynen: Vajaakuntoisten asemaa työmarkkinoilla tutkitaan. Kuntoutussäätiö. Eripainoksia 99. ISBN 951-8957-34-7. Helsinki 1991, 4 s.

A. Järvikoski – A. Tossavainen – S. Mannila – K. Tuunainen – M. Ojala: Varhaiskuntoutuskokeilu kahdella kunnall. työpaikalla. Kuntoutussäätiö. Tutkimuksia 18/85. ISBN 951-9449-34-5. L:ranta 1985, 117 s.

Aila Järvikoski – Simo Mannila: Varhaiskuntoutussovellus H:gin kaupungin kahdella laitoksella: työpaikan sis. yhteistyömallista. Kuntoutussäätiö. Eripainoksia 78. Helsinki 1989, 11 s.

Simo Mannila ja Eero Lahelma: Voiko työttömyys vaikuttaa terveyteen – ja miten? Kuntoutussäätiö. Eripainoksia 16. ISBN 951-9449-37-X. Helsinki 1984, 14 s.

Palaa takaisin