Marttila, Erkki

fil. toht., geologi s. Kauhajoella 4.3.1926. 

(toim.) Archean geology of the Fennoscandian shield. Proceedings of a Finnish-Soviet symposium in Finland on July 28 – August 7, 1986. Geological survey of Finland. Special paper 4. ISBN 951-690-291-X. Espoo 1988, 228 s.

Evolution of the Precambrian volcanic complex in the Kiuruvesi area, Finland. Geological Survey of Finland. Bulletin 283. ISBN 951-690-043-7. Helsinki 1976, Geol. tutk. laitos, 109 s. 

Kiuruveden kartta-alueen kallioperä. Kallioperäkarttojen selitykset lehti 3323. ISBN 951-690-148-4. H:ki 1981, Geol. tutk.laitos, 48 s.

Kivi- ja maalajitietoutta arkeologian opiskelijoille. Turun yliopiston arkeologian laitoksen moniste. Turku 1979, 25 s. 

Kärsämäen kartta-alueen kallioperä (karttaselitys). Suomen geologinen kartta, kallioperäkarttojen selitykset. ISBN 951-690-807-1. Helsinki 2002, Geol. tutk.laitos, 49 s.

Metamorfisuusasteen määritys metamorfisten kivilajien ohuthieistä. Turun yliopisto. Geologian ja mineralogian osaston julkaisuja. Opistomoniste 9. ISBN 951-642-160-1. Turku 1982, 32 s.

Suomen geologinen kartta: kallioperäkartta. Lehti 3321. Pyhäjärvi. Pyhäjärvi 1992. 

Suomen geologinen kartta: kallioperäkartta. Lehti 3322.  Kärsämäki. Helsinki 1992. 

Suomen geologinen kartta: kallioperäkartta. Lehti 3323. Helsinki 1977.

Suomen geologinen kartta 1:100 000. Kallioperäkarttojen selitykset. Lehti 3321. 

Pyhäjärven kartta-alueen kallioperä. ISBN 951-690-474-2. Vammala 1993, Geol. tutk.keskus, 64 s.

Erkki Marttila – Jyrki Liimatainen – Kari Yli-Kyyny: Yleisimpien mineraalien tunnistaminen. ISBN 951-29-0904-9. Turku 1996, Turun yliopisto, 74 s.

Yleisimpien mineraalien tunnistaminen. Turun yliopiston geologian ja mineralogian osaston julkaisuja. Opintomoniste 2. Turku 1969. 2. uudist.pain. Opintomoniste 7. ISBN 951-641-613-6. Turku 1978, 62 s. Uusia p:ksia 1983, 1987. 

Yleisten kivilajiemme koostumus ja tunnistaminen. Turun yliopiston geologian ja mineralogian osaston julkaisuja. Opintomoniste 5. ISBN 951-641-506-7. Turku 1977, 32 s.

Palaa takaisin