Mattila, Jorma Juhani

dos., lääket. ja kir. toht. s. Raahessa 1941, asui Kauhajoella nuoruutensa. 

Immunopathology of interstitial cystitis. Acta univ. Tamperensis. Ser. A vol. 184. Lääket. tiedek. julkaisuja 65. ISBN 951-44-1682-1. Tampere 1985, 82 s.

Palaa takaisin