Metsäranta, Marjo Päivi Hannele

lääket.toht. s. Kauhajoella 1966.

Mutations in type II collagen in transgenetic mice as models for cartilage diseases. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica, Odontologica, 140. ISBN 951-29-0202-8. Turku 1994, 109 s.

Palaa takaisin