Nojonen (o.s. Linjamäki), Kaija Helena

hoitot. toht., dos., s. Kauhajoella 1945. 

Psykiatrisen pitkäaikaispotilaan kuntouttaminen. Acta Universitatis Tamperensis ser A vol 283. ISBN 951-44-2563-4. Vammala 1990, 151 s. Uusi p. 1991.

Raimo K. R. Salokangas – Kaija Nojonen – Jukka Marttila: Pitkäniemen potilasinventaari (PPI). Psychiatria Fennican julkaisusarja, report no 87. ISBN 951-9239-53-7. Tampere 1989 Tampereen yliopisto, 69 s. 

Terveydenhuollon ammatinharjoittamista ja amm.henkilölainsäädäntöä koskeva selvitys. Selvityshenkilraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2001:4. ISBN 952-00- 0955-8. Helsinki 2001, 49 s.

Palaa takaisin