Peltoniemi, Jukka Antero

kauppat.lis. s. Kauhajoella 1949.   

Iris Humala – Jukka Peltoniemi: Puutuotealan pk-yritysten asiakaslähtöisten liiketoim.konseptien kehittäminen. Kauppa- ja teoll.ministeriön tutkim. ja raportteja 1/2001. ISBN 951-379-581-7. Helsinki 2001, 84 s.   

Strateginen ympäristömuutos ja yrityksen reagointikäyttäytyminen. Proceedings of the university of Vaasa. Discussion papers 76. ISBN 951-683-257-1Vaasa 1986, 20 s. 

Yritysten strateginen käyttäytyminen. Teoreettisen tarkastelukehityksen rakentaminen ja soveltaminen kaupan ryhmittymien kilpailuun. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia no 167. ISBN 951-683-465-5. Vaasa 1993, 247 s.  

Palaa takaisin