Peltoniemi, Markku Pellervo

prof., tekn.toht. s. Kauhajoella 1943.  

Aerogeofysikaaliset menetelmät. Luentomoniste. Tekn. korkeak. Materiaalitieteen ja vuoritekniikan laitos. Espoo 1987, 319 s. Uusi p. 1998.  

Characteristics and results of an airbone electromagnetic method of geophysical surveying. Geological Survey of Finland. Bulletin 321. ISBN 951-690-162-X. Vammala 1982, 229 s. 

M. Peltoniemi ja M. Viikari, Computer processing of multi-channel electromagnetic data from an airbone geophysical survey system. Tekn. korkeakoulu. Res. Rep. TKK-IGE A 12. ISBN 951-754-930-X. Espoo 1989, 49 s.  

Decca Doppler-paikanmäärityslaitteiston kokeilut marraskuussa 1974. Geologinen tutkimuslaitos. Geofysiikan osasto. Raportti Q 16.1/20.9/75/1. Espoo 1975, 13 s.  

Esiraportti aerogeofysikaalisista matalalentotutkimuksista sekä aeroradiometristen mittaustulosten atk-käsittelystä vuosina 1972-1974. Geologinen tutkimuslaitos. Espoo 1975, 45 s.  

(toim.) Geofysiikan päivät 11.-12.11.1971. Suomen Geologinen Seura. Raportti HTTK-V-GF-2. Espoo 1972.  Helsinki university of technology. Department of mining and metallurgy. Lab. of economic geology. Annual report 1984. Tekn. korkeak. vuorit. os. Tal.geologia. Tiedonanto TKK-V-Geo D 18. ISBN 951-753-442-6. Espoo 1985, 10 s.  

Helsinki university of technology. Laboratory of engineering geology and geophysics. Annual report 1989. Communication IGE-TKK D 31. Otaniemi 1990, 22 s.  

Johtavan, magneettisen kerrosrakenteen aiheuttamista aerosähköisistä anomalioista. Geologinen tutkimuslaitos. Geofysiikan osasto. Raportti Q 16.2/24.8/80/1. Espoo 1980, 57 s.  

Maa- ja kallioperän geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Otakustantamo 515. ISBN 951-672-056-0. Hämeenl. 1988, 411 s.  

Markku Peltoniemi – Rainer Bärs – Markku Väisänen: Modeling of airbone elictromagnetic anomalies related to fractured bedrock and overburden. Imatran voima. Teoll. voima. Report YJT 1993, 18. Vantaa 144 s.  

MORE II – tehoa kirjoitustyöhön. Asiakaspalveluopas. Teknillinen korkeakoulu. Laskentakeskus. Otaniemi 1990, 44 s.  

Zuoqun Chen – Markku Peltoniemi: Radon transform and its applications in gridding airbone geophysical survey data. Tekn.korkeak. Insinöörigeol. ja geofys. lab. A 16. ISBN 951-22-2389-9. Espoo 1994, 42 s.  

Juha Mursu – Markku Peltoniemi: Rakoilleen kallion termo-hydro-mekaniikkaa ydinjätetutkimuksia varten. STUK-YTO-TR 120. ISBN 951-712-165-2. Helsinki 1996, Säteilyturvakeskus, 26 s.  

Sovelletun geofysiikan jatko-opiskelijan opas. Tekn.korkeak. vuoriteoll.os. Taloudellinen geologia. Tiedonanto TKK-V-GEO-D15. ISBN 951-753-119-2 Espoo 1983, 33 s.  

Sovelletun geofysiikan sähköiset menetelmät: Osa I, galvaaniset menetelmät. Hels. tekn. korkeak. vuoriteoll.os. Geol. ja geofys. laboratorio. Raportti HTKK-V-GF-1. Espoo 1971, 112 s.  

(muiden kanssa) Syväsähköiset malminetsintämenetelmät. Vuorimiesyhdistyksen tutkimusseloste. Sarja A, 87. ISBN 952-90-0969-0. Outokumpu 1989, 75 s.  

Markku Peltoniemi ja R. G. Blomqvist:Taloudellisen geologian laboratorion julkaisusarjojen ohjesäännöt. Tekn. korkeak. vuoriteoll.os. Tal. geologia. Tiedonanto TKK-V-GEO-D14. ISBN 951-753-135-4. Espoo 1983, 13 s.  

Teknillinen korkeakoulu. Taloudellinen geologia. Annual report 1984. Taloudellinen geologia. Tiedonanto D 18. ISBN 951-753-442-6. Espoo 1985, 10 s.  Tulkintadiagrammeja sekä tulosesimerkkejä Apex Mk I- ja MH/GTL-malmiharaville. Geologinen tutkimuslaitos. Geofysiikan osasto. Raportti Q 16.2/24.1/81/1. Espoo 1981, 55 s.  

Palaa takaisin