Sahlberg (o.s. Korpi-Filppula), Heli Kirsi Marjatta

FM, tutkija s. Kauhajoella 1955.   

Peter Backlund – Heli Sahlberg: Ozonering av humusrikt vatten. Producter bildade vid ozonering… Åbo akademi. Institutionen för organisk kemi. Ser. B 105. ISBN 951-648-892-7. Turku 1983, 33 s.  

Palaa takaisin