Salo (o.s. Manninen), Aino *Sinikka Hannele

pankinj., valt.tiet. toht. s. Kauhajoella 1948.  

Asuntojen kysynnän, tuotannon ja hinnanmuodostuksen teoriaa. Empiirinen sovellutus Suomen asuntomarkkinoihin. Etla, sarja A 14. ISBN 951-9206-56-6. Helsinki 1990, 312 s.  

Asuntojen kysyntä Suomessa v. 1962–1980. Teoreettinen ja empiirinen tarkastelu asuntojen kysyntään vaikuttavista tekijöistä. Etla, sarja C 35. ISBN 951-9205-97-7. H:ki 1984, 154 s.

Sektoreittaiset rahoitusvirrat Suomen kansantaloudessa vuosina 1970–78. Etla, sarja B 21. ISBN 951-9205-52-7. Helsinki 1979.  Suomen teollisuuden varastot vuosina 1960–1975. Etla, sarja B 15. ISBN 951-9205-29-2. Helsinki 1977, 125 s.  

Vakuutuslaitossektorin lyhyen ajan ennustejärjestelmä. Etla, sarja B 29. ISBN 951-9205-66-7. Helsinki 1980, 71 s.  

Sinikka Salo – Pekka Ylä-Anttila: Etla 40 vuotta. Taloudellisen tutkimuskeskuksen toiminta vuosina 1946–1986. Etla, sarja B 49. ISBN 951-9205-15-9. Helsinki 1986, 75 s. 

Palaa takaisin