Turja, Tuomo Veikko

yhteiskuntat. kand. s. Kauhajoella 1961. 

Petri Kekäle – Tuomo Turja: Euroopan puolustusjärjestelmät murroksessa. MTS:n tutk.- ja semin.selosteita n:o 9. ISBN 951-25-0963-6. H:ki 1998, Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta, 135 s.

Mediakasvatuksen myytit ja myyttinen mediasuhde. Mediaviestinnän ja viestintäkasvatuksen tieteidenvälistä arviointia. Tampereen yliopisto, tiedotusopin laitos. Sarja A 78. ISBN 951-44-3046-8. Tampere 1992, 142 s.

Palaa takaisin