Vainionpää (1983- Palmgren, 1987- Vainionpää-Palmgren), Marja-Leena Tellervo

fil.maist. s. Kauhajoella 1942.  

Esseitä I. Tampereen yliopisto. Yleinen kirjallisuustiede. Moniste-sarja n:o 7. Tampere 1976, 145 s.  

Esseitä II. Tampereen yliopisto. Yleinen kirjallisuustiede. Monistesarja n:o 8. ISBN 951-44-0608-7. Tampere 1977, 187 s.  

Esseitä III. Maksim Gorkista Eeva-Liisa Manneriin. Tampereen yliopisto. Yleinen kirjallisuustiede. Monistesarja n:o 10. ISBN 951-44-0866-7. Tampere 1979, 257 s.

Johdatus kirjallisuustieteeseen. ISBN 951-0-13470-8. Juva 1986, WSOY, 472 s.

Kirjallisuuden teorian peruskurssi. Tampereen yliopisto. Yleinen kirjallisuustiede. Monistesarja n:o 4. ISBN 951-44-0026-7. Tampere 1972, 188 s.  

Kirjallisuustieteen perusteita. Taskutieto 122. ISBN 951-0-06337-1.Porvoo 1974, WSOY, 203 s.  

(suom.) Boris Uspenski, Komposition poetiikka. Taideteoksen sommittelun periaatteet. ISBN 951-615-759-9. Pieksämäki 1991, Orient Express, 288 s.  

Luettelo yleisen kirjallisuustieteen ja kirjallisuudenhistorian opinnäytteistä vuoteen 1975. Tampereen yliopisto. Yleinen kirjallisuustiede. Monistesarja n:o 6. Tampere 1976, 27 s.  

(toim.) Vankilapäiväkirja. Raoul Palmgrenin epitafi 1940-luvulle. ISBN 951-749-293-6. Oulu 1997, Pohjoinen, 255 s.

Palaa takaisin