Vallin, Olavi Johannes

insinööri, ammattik.op. s. Kauhajoella 1938.   

P. Koskela – L. Mettälä – M. Nevalainen – O. Vallin: Puurakennetekniikan pistetyöharjoituksia yleisjaksolle. ISBN 951-859-172-5. Helsinki 1982, Ammattikasvatushallitus ja Valtion painatuskeskus, 168 s.   

Jukka Uusitalo – Jouko Ihanamäki – Raimo Rajala – Olavi Vallin: Betonityöt. BY 205. ISBN 951-676-478-9. Jyväskylä 1990, Rakentajain Kustannus Oy.184 s. Uusi p. 1994.  

Palaa takaisin