Vuori, Martti *Ilkka

prof., lääket. ja kir. toht. s. Kauhajoella 1937.  

(toim.) Fyysisen kunnon mittaaminen. Helsinki 1975, Suomen kuntourheiluliitto, 164 s. Uusi p. 1976.  

Eino Heikkinen – Ilkka Vuori (toim.): Liikunta ja terveys. ISBN 951-30-5106-4. Helsinki 1980, Tammi, 301 s.  

Liikuntatieteellinen tutkimus. Vierumäki s.a., 48 s.  

Lisää liikuntaa! ISBN 951-37-3807-8. Helsinki 2003, Edita, 235 s.  

Sydämeen kohdistuva kuormitus laturetkihiihdossa. Turun yliopiston julkaisuja C 12. ISBN 951-641-033-2. Forssa 1972, 144 s.  

Ilkka Vuori – Juhani Kirjonen – Lars Savonen: Urheiluvalmennuksen perustiedot. Jyväskylä 1969, Suomen olympiakomitea, 582 s.  

Ilkka Vuori – K. Lahtela – C.- E. Mattlar – T. Maunu – J. Pietilä – S. Aunola – V. Kuusela – R. Leino: Varsinaissuomalaisen maanviljelijän terveys, työ ja työn koettu kuormittavuus. Kansaneläkel.julk. ML 21. ISBN 951-669-098-X. Turku 1981, 74 s.  

Ilkka Vuori – P. Oja – J. Ilmarinen: Kuntokouluharjoittelun merkitys kuntoliikuntamuotona. Suomen kuntourheiluliiton julkaisuja n:o 10. Helsinki 1971.  

Ilkka Vuori – Mauri Oksanen – Martti Leskinen: Kodin kuntokirja. Porvoo 1968, WSOY, 124 s.  

Ilkka Vuori – T. Sahi – M. Mäkäräinen (toim.): Kasvuikäisten liikuntalääketieteen keskeisiä kysymyksiä. Helsinki 1975, Suomen Urheilulääkäriyhdistys, 144 s.  

(muiden kanssa) Urheilulääketiede I. Fysiologia. Helsinki 1976, SVUL 114 s.  

E. Heikkinen – B. Käyhty – A. Kiiskinen – M. Rimpelä – I. Vuori: Biologinen vanheneminen Pohjois-Karjalassa ja Varsinais-Suomessa. Jyväskylän yliopiston kansanterveyslait. julkaisu 1974:17. Jyväskylä 1974.  

E. Heikkinen – Terttu Parkatti – Ilkka Vuori: Wärtsilän ja Schaumanin 40–50-vuotiaiden miesten toimintakykyisyys, elintavat ja terveydentila. Jyväsk. yliop. kansanterveystiet. lait. julk. 27. Jyväskylä 1976, 81 s.  

O. Hänninen – K. Kukkonen – I. Vuori (toim.): Puijo Symposium 5. Kuopio 1980. Physical training in health promotion and medical care. Ann.of clinical researche. Vol 14, suppl. 34. ISBN 951-9347-21-6. Vammala 1982, 172 s.  

Veikko Kallio – Ilkka Vuori (toim.): Sydäninfarktipotilaiden kuntoutus. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja ML:27. ISBN 951-669-113-7. Turku 1982, 148 s.  

Veikko Kallio – Ilkka Vuori: Työkykyisinä vanhuuseläkkeelle siirtyneiden henkilöiden terveydentila ja elämäntilanne. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja ML:35. ISBN 951-669-150-1. Turku 1983, 139 s.  

(suom.) Lars Peterson – Per Renström: Urheilijan lääkärikirja. ISBN 951-1-05480-5. Keuruu 1980, Otava, 294 s.  

(toim. muiden kanssa) Turun lääketieteen kandidaattiseura 15 vuotta. Turku 1961, 96 s.  

Ilkka Vuori – Kari Lindström – Sirkka Mäntysalo: Työpaikkamelun psyykkiset haittavaikutukset. Työturvallisuuslaitoksen tutkimuksia 193. Helsinki 1982, 37 s.  

(muiden kanssa) Kainuulaisten työolosuhteet. Kainuun elintavat ja terveystutkimus. Taulukkoraportti 1. Turku 1982, 42 s.  

(muiden kanssa) Kainuulaisten vapaa-ajan toiminnat ja elintavat. Kainuun elintavat ja terveystutkimus. Taulukkoraportti 2. Turku 1982, 234 s. 

(muiden kanssa) Kainuulaisten terveydentila. Kainuun elintavat ja terveystutkimus. Taulukkoraportti 3. Turku 1982, 160 s.  

Laitakari – Miilunpalo – Pasanen – Vuori: Terveyskasvatus terveyskeskuksissa. Lääkintöhallitus. Sarja Tutkimukset 6/1989. ISBN 951-47-2650-2. Helsinki 1989, 244 s.  

Sovijärvi – Vuori ym.: Kliinisen fysiologian oppikirja. ISBN 951- 99904-0-2. H:linna 1988, Lääketehdas Orion, 628 s.  

Ilkka Vuori ja Simo Taimela (toim.): Liikuntalääketiede. ISBN 951-8917-65-5. H:ki 1995, Duodecim, 464 s. Uusi p. 1999.  

Antti Sovijärvi – Arto Uusitalo – Esko Länsimies – Ilkka Vuori: Kliininen fysiologia. ISBN 951-8917-46-9. Helsinki 1994, Duodecim, 459 s.  

Jyrki Olkinuora – Antti Jula – Pirjo Koivisto – Anne-Liisa Rajala – Matti Romo – Ilkka Vuori: Verenpaine kuriin. ISBN 951-1-14226-7. Keuruu 1997, Otava, 127 s.  

Tehokas ja turvallinen terveysliikunta. Terveysliikunnan opas. ISBN 951-9101-23-3. Helsinki 1996 Sosiaali- ja terveysministeriö, 156 s. Uusi p. 2000.   

Suomalaisten liikunta 1989. Haast.tutkimus 20–64-vuotiaiden suomal. liikunnasta ja sitä koskevista mielipiteistä tammi-helmikuussa 1989. Helsinki 1989, M-tietokeskus, 45 s.   

Ilkka Vuori – Pekka Oja – Timo Ståhl: Executive summary of the meeting on promotion of health-enchancing physical activity. Tampere, Finland April 12-14. ISBN 951-9101-25-X. Tampere 1996, UKK institute, 37 s.  

Ilkka Vuori – Pekka Oja – Timo Ståhl: Promotion of health-enchancing physical activity. A preparatory European meeting. A meeting report. ISBN 951-9101-24-1. Tampere 1996, UKK institute, 37 s.  

(muiden kanssa) Kuntoliikuntasymposium Hämeenlinnassa 25.5.1974. Symposiumraportti. Liik.tieteell. seuran julk. 44. ISBN 951-9197-14-1. Helsinki 1975, 120 s.   

Osmo Hänninen – Katriina Kukkonen –  Ilkka Vuori: Physical training in health promotion and medical care. Annals of clinical research vol 14, suppl. 34. ISBN 951-9347-21-6. H:ki 1982, Duodecim, 172 s.   

Kari Lahtela – Risto Lahti – Ilkka Vuori: Psyykkinen rasituskoe rintakipuoireiden tutkimisessa. Menetelmän kuvaus. Turku 1979, Kansaneläkelaitoksen kuntoutustutk.keskus, 83 s.  

Pekka Oja – Ilkka Vuori: Promotion of transport walking and cycling in Europe. Strategy directions. ISBN 951-9101-34-9. Tampere 2000, UKK institute, 27 s.  

Palaa takaisin