Wiitalähdet (ent. Viitalähde), Eino Jaakko

agronomi s. Isojoella 1939, toimessa Kauhajoella 1978-   

Maatilatalouden kasvioppi. ISBN 951-26-2913-5. Mänttä 1987, Kirjayhtymä, 58 s. 

Palaa takaisin