Yli-Kyyny, Kari Kullervo

geologi
s. Kauhajoella 1955.

Mauri Pyökäri – Kari Yli-Kyyny: Volcanic beach sediments, their transport, and the development of shore platforms at the base of the caldera… Turun yliop. maant. laitoksen julkaisuja n:o 148. ISBN 951-29-0548-5. Turku 1995, 8 s. 

Ks. Marttila – Liimatainen – Yli-Kyyny: Yleisimpien mineraalien tunnistaminen.

Palaa takaisin