Ylikarjula, Simo Matti Sakari

rovasti, teol. toht. s. Kauhajoella 1945.

Elämän sydänäänet. Elämän eheys iäkkäillä tahdistinpotilailla. Väitösk. Suomal. teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 213. ISBN 925-9791-27-5. Helsinki 1998, 318 s.

Kirsti Aalto – Arja Varenti – Simo Ylikarjula: Elämän lisäaika. Elinten siirrot potilaan, omaisten ja henkilökunnan näkökulmasta. Suomen ev.lut.kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 1994, 11. ISBN 951-9301-74-7. Helsinki 1994, 125 s.

Satushakin sanakirja. Helsinki 1980, tekijä, 61 s.

Olavi Moilanen – Aarne J. Kyllönen – Simo Ylikarjula: Kirkko kehitysalueella. Tutkimuksia Kainuun seurakuntien tilanteesta. Kirkon tutkimuslaitos, Sarja A N:o 27. ISBN 951-693-036-0. Tampere 1975, 205 s.

Olavi Moilanen – Aarne J. Kyllönen – Simo Ylikarjula: The church in the developing areas. Studies of the situation in the parish of Kainuu. Publicat. of the research institute oh the Lutheran church in Finland 17. ISBN 951-693-038-7. Tampere 1975, 16 s.

Palaa takaisin